Dirty Japanese

2,359 total views, 1 views today

Dirty Japanese

Book Cover: Dirty Japanese

Everyday Slang from 'what's Up?' to "f*%# Off!'

Đã học nhiều năm tiếng Nhật nhưng có khi nào bạn cảm giác "họ nói cái gì vậy ?" "sao không hề giống những gì đã được học !!!

Nội dung cuốn sách cực kì thú vị này chính là những mẫu câu, những cách nói, tiếng lóng được sử dụng thực tế hàng ngày.

Đặc biệt có cả 1 chương về chửi bậy chửi tục và 1 chương về các từ nhạy cảm.
(Hình như là chapter 5 😛 )

Vui lòng nhập tên và địa chỉ email, hệ thống sẽ tự động gửi link google drive ngay tới email của bạn.

Name *

Email *

Tags: